השותפים.ות שלי לדרך

על מנת ליצור את החינוך שכולנו מדברים ומדברות אותו אני מאמינה שאנחנו צריכים וצריכות להעז ביחד.