top of page

העשייה שלי

קידום תרבות של אומץ במרחבים חינוכיים.

עשו את המעשה האמיץ ובחרו את הדרך הנכונה עבורכם. במידה ולא מצאתם אותה, ניתן לסלול אותה יחדיו.

Untitled-33-07.png

ליווי בהקמת מרחבים חינוכיים אמיצים

הקמת בתי ספר על ידי קהילות הורים, ו/או רשויות מקומיות, הינה תופעה שתופסת תאוצה בשנים האחרונות. לצד הגידול באוכלוסיה, יותר ויותר א.נשים (תלמידים ותלמידות, הורים וצוותי חינוך) מבינים ומבינות שבתי הספר הקיימים אינם מספקים את מטרות החינוך כפי שהם.ן תופסים.ות אותן. יחד עם זאת להקים בית ספר הינו מסע שלם שכרוך בידע, יעוץ, ליווי ופיתוח, ובעיקר מסע הדורש אומץ. 

פיתוח והטמעת תכניות חינוכיות אמיצות

תוכניות חינוכיות נכתבות על ידי קובעי מדיניות וצוותים חינוכיים חדשות לבקרים. יחד עם זאת לעיתים קרובות ישנו פער משמעותי בין החזון לבין היישום בשטח. הסיבות לפער נעות מחוסר זמן של אנשי הצוות החינוכי לתהליך ארוך טווח, ועד לחוסר חיבור אותנטי בין אנשי החינוך לבין התוכנית. אני כאן כדי לצמצם את הפער הזה ולהבטיח כי התכנית שאתם רוצים.ות להטמיע תהיה אמיצה.

Untitled-9-08.png

ליווי הוליסטי למנהלים וצוותים חינוכיים

Untitled-33-09.png

ישנם לא מעט ארגונים שמציעים ליווי שנתי למנהלים.

הייחודיות שאני מביאה איתי היא נסיון ותשוקה להלך בין שני צירי חשיבה ופעולה: פדגוגי וארגוני, וכן היכולת שלי להזדהות הן עם תפקיד ניהולי והן עם מורה. 

הליווי שאני מציעה הוא ליווי אנטימי, רגיש, כזה שמאפשר למנהלות ולמנהלים שאני מלווה למצוא קודם כל את עצמם בעולם החינוך. לאחר מכן בעזרת פרקטיקות וכלים שפיתחתי ואימצתי, אני מאפשרת למנהלת ולצוותים הנבחרים לעסוק במהות החינוכית ולהמשיך לדייק עצמם תוך כדי התנסות ופעולה בשטח.

סדנאות

הלמידה הכי משמעותית שאנחנו יכולים לייצר במרחבים שלנו,

תתרחש באמצעות התנסות ויצירת קשרים. 

Untitled-33-10.png
Untitled-33-11.png

הרצאות

לפעמים כל מה שצריך עבור יציאה לדרך חדשה, זה בעיקר להקשיב ולקבל השראה…

bottom of page