top of page
Untitled-33-09.png

ליווי הוליסטי למנהלים וצוותים חינוכיים

ישנם לא מעט חברות וארגונים שמציעים ליווי שנתי למנהלים. הייחודיות שאני מביאה איתי היא שאני יודעת להלך על שני הצירים: פדגוגי וארגוני, מתוך נסיון ותשוקה. 

הליווי שאני מציעה הוא ליווי אנטימי, רגיש, כזה שמאפשר למנהלות ולמנהלים שאני מלווה למצוא קודם כל את עצמם בעולם החינוך. לאחר מכן בעזרת פרקטיקות וכלים שפיתחתי ואימצתי, אני מאפשרת למנהלת ולצוותים הנבחרים לעסוק במהות החינוכית ולהמשיך לדייק עצמם תוך כדי התנסות ופעולה בשטח.

הליווי כולל בתוכו:

  • ייעוץ ותמיכה רגשית למנהלת בית הספר ולצוותים המקצועיים.  

  • מציאת שפה בית ספרית.

  • חשיפה למגוון רחב של אלטרנטיבות חינוכיות המתקיימות בעולם ובארץ. 

  • ליווי בהטמעת סדירויות חדשניות.  

  • יצירת כלים שמשרתים את מטרות בית הספר.

שלבים בליווי (1).png

​עקרונות הליווי הגמיש שלי:

  • כל מפגש נושא אופי אחר אך יכול לכלול בתוכו כמעט תמיד ונטילציה, ייעוץ, חשיבה משותפת, פיתוח וקבלת החלטות על שלל נושאים. כלומר, אין במעבר בין השלבים הפסקה של היבטים ומענים שניתנו לעיתים יותר בשלבים אחרים.

  • ניתן לבחור מתוך שלל ההצעות, את מה שרלוונטי לך. כמו כן העבודה יכולה להיעצר בכל שלב בדרך ואין בפריסה זו מחויבות להעסקתי עבור כלל תהליך הליווי. 

  • אני עובדת על פי התחייבות של ליווי יומי, אך אני לא מייצרת מספר שעות מינימלי לאורך חודש או שנה. מאמינה שליווי דינמי ואני רק יכולה להציע ימי ליווי אך לא לחייב.

bottom of page