top of page
Untitled-33-10.png

סדנאות

הלמידה הכי משמעותית שאנחנו יכולים לייצר במרחבים שלנו, תתרחש באמצעות התנסות ויצירת קשרים. בסדנאות שאני מציעה הצוותים החינוכיים פעילים ויוצרים כלים הרלוונטים עבורם, תוך כדי פיתוח מערכות יחסים.

מה אני מציעה

מרימים ידיים אבל לא אחד על השני

סדנה שבה אני משתפת פעולה עם דור שירה.

בסדנה זו נקנה כלים אופרטיבים מעולמות התנועה, לאנשי ונשות חינוך, לטובת צמצום "תנועה בכיוון
השלילי" ונעצים את תרבות האומץ הבית ספרית.

האומץ החינוכי שלנו

סדנה מיוחדת לסוף שנה.

סדנה משמעותית בעלת מגוון מתודות שמטרתה להעצים את תרבות האומץ הבית ספרית.

בסדנה נלמד את המושג אומץ בחינוך, נתנסה בו, נזכר בשנה שהייתה ונבנה תשתית אמיצה לשנה שתבוא.

לא עוד מאותו שיעור

גם בית הספר שלכם רוצה לייצר למידה מסקרנת, מגוונת ורלוונטית אבל משנה הכל חוץ מהמקום בו זה קורה? אתם לא לבד.

לייצר שיעורים טובים שיהיו חלק מהשפה הבית ספרית, זאת אולי המשימה הקשה מכל, אבל זה אפשרי. סדנת עבודה המורכבת מ-3 חלקים ובסופה תצאו עם היכולת ליצור שיעורים טובים, משמעותיים מגוונים ואמיצים.

מחקר פעולה בקטנה

סדנה בת 4 חלקים שמטרתה לדייק את השפה הבית ספרית ולייצר תוצר משמעותי אשר דובר את השפה, על ידי הפיכת חדר מורים לגוף שחוקר את עצמו.

כלים אמיצים המשולבים בסדנאות

חדש

חדש

bottom of page