top of page
Untitled-33-07.png

ליווי בהקמת מרחבים חינוכיים  

הקמת בתי ספר על ידי קהילות, ו/או רשויות מקומיות, הינה תופעה שתופסת תאוצה בשנים האחרונות. לצד הגידול באוכלוסיה, יותר ויותר א.נשים (תלמידים ותלמידות, הורים וצוותי חינוך) מבינים ומבינות שבתי הספר הקיימים אינם מספקים את מטרות החינוך כפי שהם.ן תופסים.ות אותן. יחד עם זאת להקים בית ספר הינו מסע שלם שכרוך בידע, יעוץ, ליווי ופיתוח, ובעיקר מסע הדורש אומץ.

מה אני מציעה

 • ייעוץ בבחירת אסטרטגית הקמה.

 • ייעוץ ומתן ידע לגביי השלבים בהקמת בית ספר.

 • "תפירה" של תכנית פעולה על פי צרכי הקהילה והמשאבים העומדים לרשותה. 

 • ייעוץ ומענה לאתגרים שבדרך.

 • חיבור לדמויות מפתח (הורים שכבר עשו תהליך דומה, רשויות מקומיות, אנשי ונשות חינוך, בתי ספר מעוררי השראה)

 • פיתוח חזון ושפה בית ספרית תואמת.

 • הכשרת צוות, פיתוחו והעצמת הצוות.

 • כלים ליצירת שינוי: בניית תכניות פדגוגיות עם הצוות החינוכי.

 • ליווי ביצירת תהליך שנתי פדגוגי (תהליכי הוראה, למידה והערכה) מתחילתו ועד סופו.

 • ליווי ביצירת סדירויות שתומכות בחזון ובייחודיות הבית ספרית.

 • חיזוק הקשר בין ההורים לבין הצוות החינוכי.

 • הטמעת שינויים בהתאם לטעויות ולהצלחות.

 • ראיה הוליסטית על בית הספר: אקלים, סביבה, קהילה, צוות, מערכת שעות, תקנון, אני מאמין חינוכי, "תיקון עולם", הערכה, שיעור.

 • היערכות לגדילה. 

 • ביסוס המסגרת ווידוא של הטמעת תהליכים חינוכיים אמיצים.

bottom of page